EEG Patient Information Sheet
EEG जानकारी पत्र 

What is an EEG?

An EEG is a non-invasive test that records the electrical activity of your brain. It involves placing small sensors called electrodes on your scalp to detect and measure brain wave patterns. This test helps in diagnosing and monitoring various neurological conditions and disorders.

EEG भनेको के हो?

ईईजी एक सुरक्षित परीक्षण हो जसले तपाईंको मस्तिष्कको विद्युतीय गतिविधि रेकर्ड गर्दछ। यसले मस्तिष्कको तरंग ढाँचाहरू पत्ता लगाउन र मापन गर्न तपाईंको टाउकोमा इलेक्ट्रोड भनिने सानो सेन्सरहरू प्रयोग गर्दछ। यो परीक्षणले विभिन्न न्यूरोलोजिकल अवस्थाहरूको निदान र निगरानी गर्न मद्दत गर्दछ।

 

Preparing for the EEG:

– Wash your hair the night before or on the morning of the test. Avoid using any hair products such as gels, oils, or sprays.

– It is important to have a good night’s sleep before the test. However, if your doctor specifically asks you to be sleep-deprived, please follow their instructions.

– Please inform your doctor if you are taking any medications, as certain drugs may need to be temporarily stopped before the test.

  • Avoid consuming caffeinated beverages or foods on the day of the test, as they may affect the results.

EEG को तयारी:

परीक्षणको अघिल्लो रात वा बिहान आफ्नो कपाल धुनुहोस्। कुनै पनि कपाल उत्पादनहरू जस्तै जेल, तेल, वा स्प्रे प्रयोग नगर्नुहोस्।

परीक्षा अघि राती राम्ररी सुत्नु महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि, यदि तपाइँको डाक्टरले तपाइँलाई विशेष गरी निद्राबाट वञ्चित हुन सोध्छ भने, कृपया उनीहरूको निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।

यदि तपाइँ कुनै औषधि लिइरहनुभएको छ भने कृपया तपाइँको डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस्, किनकि केहि औषधिहरू परीक्षण अघि अस्थायी रूपमा रोक्न आवश्यक हुन सक्छ।

परीक्षणको दिन क्याफिनयुक्त पेय पदार्थ वा खानाहरू उपभोग नगर्नुहोस्, किनकि तिनीहरूले परिणामलाई असर गर्न सक्छन्।

 

 

During the EEG:

– You will be comfortably seated or lying down during the test.

– The technician will measure your head and apply electrodes using a special gel. These electrodes are painless and do not transmit any electrical currents into your body.

  • The test usually takes approximately 45 minutes to an hour. It is important to remain as still as possible during the recording to ensure accurate results.

EEG को समयमा:

परीक्षणको क्रममा तपाई आरामसँग बस्न वा सुत्नुहुनेछ।

प्राविधिकले तपाईको टाउको मापन गर्नेछ र विशेष जेल प्रयोग गरेर इलेक्ट्रोडहरू लागू गर्नेछ। यी इलेक्ट्रोडहरू पीडा रहित हुन्छन् र तपाईंको शरीरमा कुनै विद्युतीय प्रवाहहरू प्रसारण गर्दैनन्।

परीक्षण सामान्यतया लगभग 45 मिनेट देखि एक घण्टा लाग्छ। सही नतिजाहरू सुनिश्चित गर्न रेकर्डिङको समयमा सम्भव भएसम्म स्थिर रहन महत्त्वपूर्ण छ।

 

 

After the EEG:

– After the test, the electrodes will be carefully removed, and any remaining gel will be cleaned from your scalp.

  • You can resume your regular activities immediately after the test. There are no restrictions or side effects associated with an EEG.

EEG पछि:

परीक्षण पछि, इलेक्ट्रोडहरू सावधानीपूर्वक हटाइनेछ, र कुनै पनि बाँकी जेल तपाईंको टाउकोबाट सफा गरिनेछ।

तपाइँ परीक्षण पछि तुरुन्तै तपाइँको नियमित गतिविधिहरु पुन: सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। EEG सँग सम्बन्धित कुनै प्रतिबन्ध वा साइड इफेक्टहरू छैनन्।

 

 

Interpreting the results:

– The recorded brain wave patterns will be analyzed by a neurologist specialized in EEG interpretation.

– The results will be shared with your referring physician, who will discuss the findings and their implications with you during a follow-up appointment.

 

If you have any questions or concerns before, during, or after the EEG test, please do not hesitate to ask our staff. We are committed to providing the highest level of care and ensuring your comfort throughout the process.

 

परिणामहरू व्याख्या गर्दै:

रेकर्ड गरिएको मस्तिष्क तरंग ढाँचाहरू EEG व्याख्यामा विशेषज्ञ न्यूरोलोजिस्टद्वारा विश्लेषण गरिनेछ।

नतिजाहरू तपाईंको सन्दर्भ गर्ने चिकित्सकसँग साझेदारी गरिनेछ, जसले फलोअप अपोइन्टमेन्टको बेला तपाईंसँग निष्कर्षहरू र तिनीहरूका प्रभावहरूबारे छलफल गर्नेछन्।

 

यदि तपाईंसँग EEG परीक्षण अघि, समयमा वा पछि कुनै प्रश्न वा सरोकारहरू छन् भने, कृपया हाम्रा कर्मचारीहरूलाई सोध्न नहिचकिचाउनुहोस्। हामी उच्च स्तरको हेरचाह प्रदान गर्न र प्रक्रियाभरि तपाईंको आराम सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौं।